کاورنو

مرجع لوازم جانبی موبایل

فلش 32 گیگ

[custom_pages category="memory6-stick" order="asc" orderby="date" limit="30"]

فلش 32 گیگ بهترین ظرفیت برای فلش

امروزه ما استفاده های زیادی از فلش در زندگی روزمره خود استفاده می کنیم.حال اگر فلشی 32 گیگ داشته باشیم نیز چه بهتر، چون حافظه بیشتری دارد و می توانیم درون آن فایل های بیشتری ریخته و استفاده کنیم.خوبی این فلش ها این است که ما را دیگر از دست کابل های انتقال فایل نجات داده است.