کاورنو

مرجع لوازم جانبی موبایل

هولدر موبایل و گوشی دریچه کولر

[custom_pages category="holder" order="asc" orderby="price" limit="10" ]

هولدر گوشی و موبایل روی دریچه کولر

با توجه به این هولدرها میتوانید آن را در مقابل دریچه نصب کنید و صفحه موبایلتان را به راحتی نگاه کنید.پایه مکانیزمی دارد و به راحتی قابل نصب است.