کاورنو

مرجع لوازم جانبی موبایل

باتری آیفون

باتری آیفون

قیمت لوازم جانبی هر گوشی متناسب با قیمت همان گوشی می باشد.باتری های آیفون قیمت نسبتا بالایی دارند و این امر کاربران را مجاب می کند تا به طور صحیح و مناسب گوشی های خود را شارژ کنند تا از بروز آسیب به باتری آیفون جلوگیری کنند.استفاده صحیح از گوشی سبب افزایش طول عمر باتری گوشی خواهد شد.

همه ی باتری های اصلی آیفون

مشاهده باتری های اصلی آیفون